Używany sprzęt elektroniczny a VAT

Używany sprzęt elektroniczny a VAT

Co się dowiesz z artykułu:

Podmiotowe zwolnienie z VAT przysługuje w sytuacji sprzedaży prowadzonej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie osoby mogą skorzystać z takiej ulgi. Od 1 września 2019 roku, na skutek wprowadzenia nowelizacji ustawy o VAT, zawężono grupę podatników, którym to zwolnienie przysługuje. Do której kategorii zalicza się sprzedaż używanego sprzętu elektronicznego w tym aspekcie? Wyjaśniamy.

Sprzedaż sprzętu elektronicznego a VAT

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż prowadzoną przez niektórych podatników. Dotyczy to firm, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w ubiegłym roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do tej wartości nie jest wliczana kwota podatku.

Na skutek wprowadzonych w 2019 roku zmian prawo do zwolnienia VAT straciły osoby handlujące elektroniką wyłącznie w sieci, ale nie tylko. Nie przysługuje ono już również tym przedsiębiorcom, którzy zajmują się sprzedażą głównie stacjonarnie, a tylko częściowo z wykorzystaniem internetu bądź telefonu.

Potrzeba nowelizacji ustawy o VAT wynikała z konieczności uszczelnienia systemu podatkowego. Miała ona na celu zapobieganie procederowi unikania opodatkowania w obrocie towarami takimi jak m.in. komputery czy urządzenia elektroniczne. Były one często oferowane jako towary używane i wykorzystywano do ich opodatkowania system rozliczeń VAT na podstawie marży.

Warto zaznaczyć, że niektórzy czynni podatnicy mogą również skorzystać z metody kasowej rozliczeń VAT. Dotyczy to osób, które w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty obrotu 1 200 000 euro w przeliczeniu na polskie złote. W praktyce pozwala to na odroczenie w czasie rozliczenia VAT do momentu otrzymania zapłaty od kontrahentów.

Według obecnych przepisów podatnik nie skorzysta ze zwolnienia, jeśli dostawa towarów zostanie zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość. Oznacza to, że zamówienia realizowane za pośrednictwem internetu, listu, katalogu, e-maila bądź telefonu, skutkujące brakiem fizycznej obecności obu stron, wykluczają możliwość zwolnienia z VAT. Prawo to dotyczy:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych,
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • urządzeń elektrycznych,
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

W powyższej grupie wymienione są m.in. komputery i sprzęt elektroniczny. Oznacza to, że nie ma znaczenia, czy są to urządzenia nowe, czy używane. Jeśli sprzedaż odbywa się na odległość, w tym także poprzez portale aukcyjne, nie można skorzystać ze zwolnienia.

Procedura VAT marża a używany sprzęt elektroniczny

Art. 120 ust. 4 ustawy VAT określa sposób rozliczania podatników zajmujących się dostawą towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków. W przypadku towarów kupionych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża. Wylicza się ją z różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Zgodnie z powyższym przepisem podatek jest obliczany od marży, a nie od kwoty sprzedaży. Trzeba więc od ceny sprzedaży odjąć koszt nabycia i tak obliczoną marżę opodatkować. Powoduje to, że podatek należny będzie niższy. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji zakupu towarów, które następnie mają zostać odsprzedane w ramach tej procedury, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że rozliczanie VAT na podstawie marży może zostać zastosowane tylko do określonych grup towarów, wśród których wyróżnia się także towary używane. Chodzi o dobra materialne, które mimo wykorzystywania przez jakiś czas, nadal nadają się do dalszego użycia w ich obecnym stanie lub po dokonaniu napraw.

Ważne jest również, od kogo przedsiębiorca kupuje towar, który następnie ma odsprzedać. Podatek VAT marża stosuje się do sprzedaży towarów używanych, które podatnik nabył od:

  • podmiotu niebędącego podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  • podatnika VAT lub podatnika od wartości dodanej, gdy towary nie podlegały zwolnieniu od podatku;
  • podatnika VAT, jeśli dostawa tych towarów podlegała procedurze VAT marża,
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży, a nabywa ma dokumenty potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Podsumowując, procedura obliczania VAT z marży ma zastosowanie do towarów używanych. Mając do czynienia z używanym sprzętem elektronicznym, który został zakupiony od podmiotów innych niż czynni podatnicy VAT, możliwe jest zastosowane opisywanego sposobu rozliczania.

W zakresie sprzętu elektronicznego należy zatem zauważyć, że system rozliczeń na podstawie marży nie może być używany podczas sprzedaży fabrycznie nowej elektroniki. Ponadto nie można w takim przypadku zastosować zwolnienia od podatku. Sprzedaż takich towarów musi być przeprowadzana na zasadach ogólnych.

Sprawdź laptopy poleasingowe dostępne w naszej ofercie.

Polecamy produkty