Zanim kupisz używany komputer z systemem Windows sprawdź czy sprzedawca oferuje oryginalne oprogramowanie Microsoft.

Większość używanego sprzętu komputerowego oferowanego w Polsce pochodzi spoza granic kraju.
Sprzęt jest skupowany przez wyspecjalizowane firmy od dużych korporacji i poddawany procesowi regeneracji.
Jedną z czynności wykonywanych podczas tego procesu jest całkowite i bezpowrotne kasowanie zawartości twardego dysku komputera, w tym zainstalowanego tam systemu operacyjnego. Tak przygotowane komputery trafiają do polskich firm i są przygotowywane do sprzedaży.

W tej sytuacji nie dochodzi do prawidłowego przekazania uprawnień licencyjnych na oprogramowanie komputerowe gdyż, zgodnie z zapisami umowy licencyjnej, nie doszło do prawidłowego przekazania wszystkich składników oprogramowania.
Składniki oprogramowania to:
 - certyfikat autentyczności, specjalna nalepka GML lub GMRL dla wersji cyfrowych :
 - klucz produktu (znajduje się na certyfikacie autentyczności) lub jest zapisany w module płyty głównej komputera
 - umowa licencyjna użytkownika końcowego - może być zawarta w oprogramowaniu zainstalowanym na twardym dysku
 - zainstalowane na dysku oprogramowanie Microsoft Windows

Jeśli sprzedawca instaluje czystą kopię oprogramowania z innych nośników niż były dostarczone z komputerem (a zwykle takowych nie posiada) to taka instalacja powoduje naruszenie umowy licencyjnej.
Pomimo naklejonego certyfikatu autentyczności a nawet prawidłowo przeprowadzonej aktywacji tak zainstalowana kopia systemu operacyjnego jest nielegalna.

W przypadku gdy komputer pochodzi spoza granic kraju jedynym poprawnym rozwiązaniem jest instalacja systemu operacyjnego przeznaczonego dla komputerów zregenerowanych.
Takie komputery bardzo łatwo rozpoznasz gdyż na obudowie będą posiadały taki certyfikat autentyczności lub etykietę GMRL (dla licencji elektronicznych):

W przypadku zakupu używanego komputera bez podobnej licencji musisz dokładnie sprawdzić czy zainstalowana kopia oprogramowania jest legalna, co może być dość trudne.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że możesz paść ofiarą oszustwa.

Oczywiście wszelkie licencje oferowane na portalach aukcyjnych w bardzo niskich cenach (odklejony certyfikat autentyczności lub sam klucz produktu) to zwyczajne oszustwo dokonywane przez wyspecjalizowane grupy. Nie masz żadnej gwarancji, że tak zakupiona licencja przejdzie poprawnie proces aktywacji i nie zostanie w przyszłości zwyczajnie zablokowana przez producenta oprogramowania.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z zapisami umowy licencyjnej, udana aktywacja nie jest potwierdzeniem prawidłowo licencjonowanej kopii oprogramowania.

Firma ACTIVE-IT posiada status Microsoft Authorized Refurbisher co gwarantuje, że zawsze otrzymasz komputer z legalnym oprogramowaniem.
Każdy oferowany przez nas komputer z oryginalnym oprogramowaniem Microsoft Windows posiada:
 - nowy klucz produktu zainstalowany na etapie przygotowania sprzętu oraz etykietę GMRL (Genuine Microsoft Refurbisher Label)
 - zainstalowane na twardym dysku oryginalne oprogramowanie, które wolne jest od wirusów i złośliwego oprogramowania
 - umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA), która jest wyświetlana przy pierwszym uruchomieniu komputera
 - dokument sprzedaży z podanymi numerami seryjnymi komputera i licencji elektronicznej

Dodatkowo na dysku twardym instalowane są narzędzia służące do odzyskiwania lub ponownej instalacji systemu po wystąpieniu awarii.
Samo oprogramowanie pochodzi bezpośrednio z serwerów firmy Microsoft i jest przez nas pobierane specjalnymi, dedykowanymi kanałami zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dzięki szczególnej dbałości na wszystkich etapach przygotowania i instalacji oferowany sprzęt wolny jest od wirusów i złośliwego oprogramowania.

Pamiętaj: to Ty ponosisz odpowiedzialność karną za używanie nielegalnej kopii oprogramowania.

NIE RYZYKUJ! Oryginalny system Windows dla używanych komputerów nie jest drogi!