"Ustawa o podatku od towarów i usług" Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 t.j. ze zm. (art. 83 ust. 1 pkt. 26) pozwala na stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla:

  • dla placówek oświatowych (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe, placówki opiekuńczo wychowawcze),

  • dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

    Stawka 0% dotyczy dostawy następujących towarów:

1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych

2. Drukarki

3. Skanery

4. Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących)

5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

Zastosowanie obniżonej stawki VAT (0%) dla sprzedaży sprzętu komputerowego przeznaczonego dla placówek oświatowych, jest możliwe po dostarczeniu w trzech egzemplarzach:

  1. zamówienia od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy
  2. zaświadczenia organu prowadzącego placówkę oświatową od zamawiającego. Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej.

Jak zamówić sprzęt z zerową stawką (VAT 0%) ?

  1. Złóż zamówienie poprzez Naszą stronę.
  2. Pobierz wymagane dokumenty i wypełnij je.
  3. Wyślij wypisany oryginał do Nas pocztą (sprzęt możemy wydać w momencie kiedy dokumenty do Nas dotrą).