1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy www.komputerymarkowe.pl, prowadzony jest przez ACTIVE-IT Sp. z o.o. Siedzibą firmy jest ul. Kartuska 361A, 80-125 Gdańsk. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 5833467747, Regon: 524090776.

  2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

 2. Składanie zamówień

  1. Serwis www.komputerymarkowe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

  2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.komputerymarkowe.pl wyrażone są w złotych polskich i nie obejmują kosztów przesyłki.

  3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do www.komputerymarkowe.pl Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

   1. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną

   2. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

   3. koszty transportu

   4. sposób płatności

  4. Serwis www.komputerymarkowe.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

 3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

  1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta natychmiast po złożeniu zamówienia.

  2. Jeżeli potwierdzenie zamówienia nie dojdzie na adres e-mail podany podczas rejestracji, klient powinien skontaktować się z serwisem www.komputerymarkowe.pl w celu ustalenia przyczyny braku wiadomości potwierdzającej złożone zamówienie.

 4. Dostarczanie zamówionych produktów

  1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Serwis www.komputerymarkowe.pl zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów posiadających status "W magazynie" w terminie 48 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych.

  2. Dla towarów o innym statusie dostępności niż "W magazynie" czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

  3. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, serwis www.komputerymarkowe.pl zleca ich doręczanie firmie InPost. Opłata za dostarczenie (koszt przesyłki) pobierana jest zgodnie z cennikiem. Serwis www.komputerymarkowe.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za doręczenie, umieszczając stosowną informację na swoich stronach.

 5. Płatności

  1. Serwis www.komputerymarkowe.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:

   1. przelewem na konto dla zamówień o każdej wysokości. Santander Bank., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

   2. Numer konta : 85 1090 1128 0000 0001 5274 2376

   3. kurierowi przy odbiorze przesyłki dla zamówień o wysokości do 5.000 złotych,

   4. gotówka - odbiór osobisty,

 6. Gwarancja i rękojmia

  1. Wszystkie produkty oferowane przez www.komputerymarkowe.pl są produktami używanymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych.

  2. Produkty posiadają gwarancję od 3 do 24 miesięcy (długość gwarancji podana jest każdorazowo w opisie produktu), obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 7. Tryb składania reklamacji

  1. Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji należy składać:

  2. osobiście w siedzibie firmy ACTIVE-IT Sp. z o.o., ul. Kartuska 361A, 80-125 Gdańsku

  3. pisemnie na adres ACTIVE-IT Sp. z o.o., ul. Kartuska 361A, 80-125 Gdańsk

  4. przez pocztę elektroniczną na adres gdansk@komputerymarkowe.pl

   Wadliwy towar objęty gwarancją zostanie odebrany na koszt sprzedawcy w ustalonym terminie przez firmę kurierską. Po dokonaniu naprawy lub wymiany towar zostanie odesłany na koszt sprzedawcy pod wskazany adres

  5. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową należy składać:

  6. osobiście w siedzibie firmy ACTIVE-IT Sp. z o.o., ul. Kartuska 361A, 80-125 Gdańsk

  7. w formie pisemnej na adres ACTIVE-IT Sp. z o.o., ul. Kartuska 361A, 80-125 Gdańsk.

 8. Zwroty towarów

  1. Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 9. Postanowienia końcowe

  1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego www.komputerymarkowe.pl

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Zapraszamy do pobrania:

 • formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa PDF